Monthly Archives: August 2014

OECD is het met ons eens

Steun uit onverwachte hoek. Verre van een links-radicale denktank, is de OECD de organisatie van 34 landen, de rijke landen in de wereld, zeg maar de G34, hoewel er inmiddels wat minder rijke landen zijn toegetreden. Gemeenschappelijk uitgangspunt is democratie en vrije markt. Wikipedia

Het is alweer 10 maanden geleden maar ik ik vond hem net. Hij is briljant. Een lezing van Angel Gurría, Secretaris Generaal van de OECD. Hij legt uit waarom we snel moeten stoppen met fossiele brandstoffen en waarom kolen de smerigste brandstof is. Hij wordt bijgestaan door Lord Nicolas Stern, een gerenomeerd econonoom.

Stern is vooral bekend van zijn vaak geciteerde 700 pagina’s tellende rapport The Stern Review on the Economics of Climate Change, opgesteld in opdracht van de Britse regering. Hierin stelt hij o.a. dat klimaatverandering het grootste marktfalen in de geschiedenis is. Belangrijkste conclusie is dat we onmiddelijk moeten investeren in mitigation, het afbouwen van CO2 uitstoot. Elke Euro nu ge-investeerd verdient zich dubbel en dwars terug. Hij schat dat zo’n 2% van het totale inkomen ge-investeerd moet worden. Doen we dat niet dan zal de economische schade steeds verder oplopen.

Er zijn een paar aanmerkingen op de lezing. Angel Gurría zit denk ik niet in het politieke spectrum waar ik me thuisvoel, maar dat heb ik niet uitgeplozen. Bovendien gelooft hij overduidelijk in het doorgaan van groei, en dat is op zijn minst een punt van discussie.

Dan zegt hij dat we in de tweede helft van de eeuw naar nul CO2 emissie moeten. Dat is te laat. Volgens de wetenschap moeten we in 30 jaar in een rechte lijn naar beneden naar NUL. Basis van zijn aanname zal het IPCC zijn. Daarvan weten we, en dat schrijven ze zelf, dat ze geen versterkende effecten meerekenen, zoals b.v. het smelten van toendra’s waardoor gigantische hoeveelheden methaan kunnen vrijkomen. Die zelf-versterkende effecten (positive feedbacks) zijn niet te berekenen, daarvoor zijn er teveel onzekerheden. Maar ze zijn er wel. Bovendien gaat het IPCC uit van 2 graden opwarming, maar de meesten zijn het erover eens dat we niet meer dan 1,5 graad willen riskeren. De CO2 target van het IPCC is nog steeds 450ppm maar velen, zoals wij, willen 350. Zie www.350.org.

Verder is zijn lezing briljant en onderhoudend. Die kun je zeker aanraden aan al je niet overtuigde rechtse conservatieve vrienden en familie.

The climate challenge: Achieving zero emissions

 Lecture by the OECD Secretary-General, Mr. Angel Gurría

London, 9 October 2013

http://www.oecd.org/unitedkingdom/the-climate-challenge-achieving-zero-emissions.htm